Ελληνικά-Greek

  Typography tests for Greek Ελληνική σελίδα 1ου επιπέδου και δείγμα τυπογραφίας.

  Headings Επικεφαλίδες

  Επικεφαλίδα 1 Header one

  Επικεφαλίδα 2 Header two

  Επικεφαλίδα 3 Header three

  Επικεφαλίδα 2 Header four

  Επικεφαλίδα 5 Header five
  Επικεφαλίδα 6Header six

  Παράθεση άλλου Blockquotes

  Single line blockquote: Μια γραμμή

  Πάντα να είναι περίεργος.

  Πολλές γραμμέ με αναφορά Multi line blockquote with a cite reference:

  Το HTML <blockquote> ElementHTML Block Quotation Element) καταδεικνύει ότι το κείμενο έχει μια παράθεση. Συνήθως οπτικοποιείται με εσοχή (δείτε Σημειώσεις για το πως να το αλλάξετε. Ίσως να δίνεται και URL πηγής με την χρήση του cite attribute, μπλα, μπλα <cite> .

  multiple contributors – MDN HTML element reference – blockquote

  Πίνακες Tables

  Υπάλληλος EmployeeΜισθός Salary
  Τάδε κάποιος$1Γιατί τόσα χρειάζεται για να ζήσει
  Jane Doe$100KFor all the blogging she does.
  Fred Bloggs$100MPictures are worth a thousand words, right? So Jane x 1,000.
  Jane Bloggs$100BWith hair like that?! Enough said…

  Λίστες Definition Lists

  Τίτλος λίστας Definition List Title
  Υποδιαίρεση λίστας Definition list division.

  Λίστα με κουκίδες Unordered Lists (Nested)

  • Πρώτο στοιχείο List item one
   • Στοιχείο πρώτο List item one
    • Στοιχείο λίστα ένα List item one
    • Στοιχείο λίστας δύο List item two
   • Στοιχείο δεύτερο -item two
  • Στοιχειο δύο List item two

  Αριθμημένη λίστα(Nested)

  1. Στοιχειο ξεκινά με 8-start at 8
   1. Στοιχείο λίστας ενα List item one
    1. Στοιχείο λίστας ενα  -reversed attribute
    2. Στοιχείο λίστας δύο
   2. Δεύτερο στοιχείο
  2. Στοιχείο δύο

  Ετικέττες HTML Tags

  Διεύθυνση Address Tag

  1 Απέραντη διαδρομή Infinite Loop
  Απλωπολή , ΤΚ 95014
  Ελλάδα

  Αγκυρωση Anchor Tag (aka. Link)

  Πάραδειγμα συνδέσμου.

  Συντομογραφία Abbreviation Tag

  Η συντομογραφία κτλ σημαίνει “Και τα λοιπά”.

  Ακρωνύμιο Acronym Tag

  Το ακρωνύμιο κυρ σημαίνει “Κύριος”.

  Big Tag

  Αυτό είναι μεγάλο θέμα

  Cite Tag

  “Φάε το φαϊ σου” —Όλες οι μαμάδες

  Code Tag

  This tag styles blocks of code.
  .post-title {
  margin: 0 0 5px;
  font-weight: bold;
  font-size: 38px;
  line-height: 1.2;
  και μία γραμμή με πολύ πάρα πολύ υπερβολικά πάρα πολύ μεγάλο κείμενο που πρέπει να δούμε πως το χειρίζεται η γραμματοσειρά και αν ξεχειλίζει από τις γραμμές και δημιουργεί πρόβλημα;
  }

  Διαγραφή Delete Tag

  Μπορείτε να διαγράφεται κείμενο, αλλά δεν συνιστάται.

  Έμφαση Emphasize Tag

  Θα πρέπει να κάνει ιταλικ italicize το κείμενο.

  Εισαγωγή Insert Tag

  Αυτό το tag υποδηλώνει εισηγμένο inserted κείμενο.

  Keyboard Tag

  Αυτό το ελάχιστο γνωστό κείμενο πληκτρολογίου keyboard Tag, συνήθως μορφοποιείται όμοια με το <κώδικα code> tag.

  Προδιαμορφωμένο Preformatted Tag

  Ο Δρόμος που δεν διάλεξα – The Road Not Taken

  Robert Frost
    Δυο δρόμοι διασταυρώθηκαν σ' ένα χρυσαφένιο δάσος ,
    Και προς λύπη μου και τους δυο τα πόδια μου να ταξιδέψουν δεν μπορούσαν
    Κι επί μακρόν εστάθηκα , καθώς ένας ήμουν ταξιδευτής μονάχος ,
    κι έστρεψα το βλέμμα μου στον πρώτο όσο να χαθεί στο βάθος
    μέχρι εκεί που χάνονταν στα άγρια χόρτα που βλαστούσαν.
  
   Two roads diverged in a yellow wood,
   And sorry I could not travel both     (\_/)
   And be one traveler, long I stood     (='.'=)
   And looked down one as far as I could   (")_(")
   To where it bent in the undergrowth;
  
   Then took the other, as just as fair,
   And having perhaps the better claim,     |\_/|
   Because it was grassy and wanted wear;    / @ @ \
   Though as for that the passing there    ( > º < )
   Had worn them really about the same,     `>>x<<´
                          / O \
   And both that morning equally lay
   In leaves no step had trodden black.
   Oh, I kept the first for another day!
   Yet knowing how way leads on to way,
   I doubted if I should ever come back.
  
   I shall be telling this with a sigh
   Somewhere ages and ages hence:
   Two roads diverged in a wood, and I—
   I took the one less traveled by,
   And that has made all the difference.
  
  
   και μία μακριά, πάρα πολύ μακριά, υπερβολικά μακροσκελής δίχως νόημα πρόταση για να δούμε πως το χειρίζεται το θέμα εμφάνισης και αν αναδιπλώνεται, κρύβεται ή ξεχειλίζει;
  

  Quote Tag for short, inline quotes

  Προγραμματιστές, προγραμματιστές, developers… –Steve Ballmer

  Strike Tag (deprecated in HTML5) and S Tag

  Αυτή η ετικέτα είναι με διαγράμμιση strike-through κείμενο text.

  Μικρά Small Tag

  Αυτή η ετικέτα είναι μικρότερο smaller κείμενο text.

  Strong Tag

  Αυτή η ετικέτα δείχνει έντονο bold κείμενο text.

  Subscript Tag

  Getting our science styling on with H2 δύοO, which should push the “2” down.

  Superscript Tag

  Still sticking with science and Albert Einstein’s E = MC2 δύο, which should lift the 2 up.

  Teletype Tag (obsolete in HTML5)

  Αυτή η ετικέτα δείχνει τυλετυπος teletype κείμενο, which is usually styled like the <κώδικα code> tag.

  Underline Tag deprecated in HTML 4, re-introduced in HTML5 with other semantics

  Αυτή η ετικέτα δείχνει υπογράμμιση underlined text.

  Variable Tag

  Αυτή η ετικέτα δείχνει παράμετροι variables.